BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ – LÃNH ĐẠO
Quản lý và phát triển con ngườiTải Brochure
Đăng ký
Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trungTải Brochure
Đăng ký
Phương pháp hướng dẫn, kèm cặp nhân viênTải Brochure
Đăng
Kế toán và thuế dành cho SếpTải Brochure
Đăng ký
Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung độtTải Brochure
Đăng ký
Trợ lý giám đốc chuyên nghiệp (CEO)Tải Brochure
Đăng ký
Giám đốc tài chính (CFO)Tải Brochure
Đăng ký
BỘ CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG MỀM
Train the TrainerTải Brochure
Đăng ký
Kỹ năng giao tiếp hiệu quảTải Brochure
Đăng ký
Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ văn thưTải Brochure
Đăng ký
Kỹ năng làm việc hiệu quảTải Brochure
Đăng ký
Kỹ năng thuyết trìnhTải Brochure
Đăng ký
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàngTải Brochure
Đăng ký
Kỹ năng đàm phán, thương lượngTải Brochure
Đăng ký
Quản trị và thu hồi công nợTải Brochure
Đăng ký
Chăm sóc khách hàng & giải quyết khiếu nạiTải Brochure
Đăng ký
BỘ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SẢN XUẤT
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệpTải Brochure
Đăng ký
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệpTải Brochure
Đăng ký
Quản trị và điều hành kho bãi chuyên nghiệpTải Brochure
Đăng ký