­
16 05, 2017

IELTS Writing Tips: How to Write 150 or 250 Words

Without a doubt, Academic Writing is the most challenging section of IELTS. Faced with a blank page, you have only [...]

15 05, 2017

Các câu hỏi thường gặp trong phỏng vấn xin việc

“Tell me a little about yourself.”“Hãy cho tôi biết một chút về bản thân bạn.” Trả lời mẫu: “I’m an easy [...]

8 05, 2017

“Idioms” hữu ích trong việc luyện IELTS

Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt giữa những người Anh bản xứ và những người học tiếng [...]

5 05, 2017

Một số cách cải thiện kĩ năng reading hiệu quả trong Ielts

TIP 1: – Đừng đọc cả đoạn. Rèn luyện mình để quét và nhận biết những thông tin quan trọng. [...]

4 05, 2017

10 Tips to learn Toefl IBT – Reading

Bạn đang cần giúp đỡ cho phần TOEFL Reading? Chúng tôi đưa ra 10 mẹo và rất hay dưới đây [...]