­
13 01, 2020

Đóng học phí 1 lần có ưu đãi gì không?

Dạ khi anh/chị đóng học phí một lần thì sẽ được giảm 5% học phí của toàn bộ khóa học.

13 01, 2020

Học phí là bao nhiêu, đóng như thế nào?

Dạ học phí trọn khóa bên em là 7,900USD, chia làm 04 đợt đóng

13 01, 2020

Trường hợp được miễn giảm môn thì được miễn tối đa bao nhiêu môn và bao nhiêu học phí?

Dạ tùy theo chương trình lúc trước anh/chị đã học và không giới hạn số môn học. Còn về học [...]

13 01, 2020

Nếu rớt môn thì phải làm sao?

Dạ trong trường hợp rớt môn lần 1 thì anh/chị đóng 100USD phí nộp bài lại. Lần 2 thì anh/chị [...]

13 01, 2020

Chứng chỉ tiếng anh trường yêu cầu là IELTS Academic hay General?

Dạ anh/chị có thể nộp lại chứng chỉ IELTS Academic hay General đều được.