­
16 06, 2017

Kỹ năng quản lý và lưu trữ hồ sơ

Đào tạo inhouse Chi phí trọn gói 20.000.000 VNĐ/ 1 ngày Tp. Hồ Chí Minh ĐĂNG KÝ [...]

6 06, 2017

Kỹ năng giám sát

Đào tạo inhouse Chi phí trọn gói 20.000.000 VNĐ/ 1 ngày Hình thức: Public + In-house Training Học [...]

29 05, 2017

Kỹ năng giao dịch chứng khoán hiệu quả

Đào tạo Inhouse Chi phí trọn gói 20.000.000 VNĐ/ 1 ngày Hình thức: Public hoặc In-house Training [...]

29 05, 2017

Kỹ năng phân tích cơ bản

Đào tạo Inhouse Chi phí trọn gói 20.000.000 VNĐ/ 1 ngày Hình thức: Public hoặc In-house Training [...]

29 05, 2017

Nghiệp vụ quản lý nhân sự và lao động tiền lương

Đào tạo Inhouse Chi phí trọn gói 20.000.000 VNĐ/ 1 ngày Hình thức: Public hoặc In-house Training [...]