14 “TIPs” này được đưa ra bởi Henry Fayol vào thế kỉ 19. Người kĩ sư này tin tưởng chắc chắn rằng các hoạt động kinh tế không thể không chịu tác động bởi quản trị, chính vì vậy, Ông xây dựng 14 nguyên tắc quản trị kinh điển. Và đây trở thành bài học vỡ lòng cho bất kì nhà quản trị nào muốn thành công.


project-management

1. Chuyên môn hóa/Phân công hóa lao động

Phương pháp này hướng chúng ta đến sự phân bổ công việc và chuyên môn hóa tại từng chi tiết nhỏ trong một chu trình hoạt động kinh doanh. Điều này sẽ kéo theo sự chuyên môn hóa trong kỹ năng và hiểu biết nghề nghiệp, thúc đẩy tính tập trung và hiệu quả công việc của chính người lao động nói riêng và doanh nghiệp nói chung.

2. Không chỉ là lãnh đạo, cần kèm theo trách nhiệm tương ứng

Khi trách nhiệm được giao cho cá nhân tương ứng, để làm tròn trách nhiệm thì các nhà lãnh đạo này cần được cấp thẩm quyền hợp lý, bao gồm quyền yêu cầu những người có liên quan cùng tham gia. Sau cùng, chính họ phải chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc và Hội đồng Quản trị. Đó là sự nhất quan trách nhiệm trong tổ chức.

3. Kỷ luật

Nhìn chung, kỷ luật được coi là yếu tố then chốt để một doanh nghiệp hoạt đông bền vững. Nếu không có kỷ luật – bao gồm các tiêu chuẩn, thống nhất trong hành động, sự tuân thủ quy tắc và các giá trị – doanh nghiệp không thể phát triển. “Sự đồng thuận giữa công ty và nhân viên về bản chất được thể hiện qua sự tuân thủ, tính áp dụng, hành vi thể hiện sự tôn trọng”. Và khi một lãnh đạo tuyên bố: “chúng ta sẽ bước vào quân đội” – chắc chắn tổ chức đó sẽ thăng tiến thần tốc.

4. Thống nhất về mệnh lệnh

Từ lâu, các phương châm quản lý đều cho rằng nhân viên chỉ nên nghe lệnh từ 1 lãnh đạo duy nhất. Ngày nay, với hàng loạt phương pháp và mô hình quản lý kiểu ma trận đan xen nhau trong một tổ chức, nhiều khi cùng một công việc nhân viên sẽ phải báo cáo với 2 hoặc nhiều hơn cấp lãnh đạo hay bên khách hàng. Vấn đề đặt ra ở đây là, các lãnh đạo có thể sẽ đưa ra những yêu cầu trái ngược nhau, và người nhân viên sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chính vì vậy, sự thống nhất trong việc đưa lệnh xuống cấp dưới là vô cùng quan trọng. Nên có sự thống nhất từ trên xuống và ngược lại.

5. Thống nhất về đường lối

Các nhóm làm việc có cùng mục tiêu nên làm việc dưới sự lãnh đạo của 1 người quản lý và cùng làm theo 1 kế hoạch duy nhất. Điều này sẽ đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng, thuần nhất trong mọi hoạt động, đưa mọi rủi ro trong tầm kiểm soát của nhà lãnh đạo.

6. Lợi ích chung cần đặt lên trên hết

Lợi ích của một nhân viên hay nhóm không được đặt cao hơn lợi ích chung của tổ chức. Ý tưởng này cũng chưa hoàn toàn đúng trong thực tại, vậy ai sẽ là người quyết định xem lợi ích chung của tổ chức là gì. Sẽ có những rủi ro về doanh nghiệp và đạo đức, cũng như là thời cơ cho những kẻ “đục nước béo cò” lợi dụng. Chúng ta cũng nên hiểu rằng, các nguyên tắc của Fayol được xây dựng với giả định mọi lợi ích và quyết định của tổ chức đều trung lập và hướng tới lợi ích chung.

7. Thù lao

Mức thù lao cần phải công bằng và thỏa mãn cho cả nhân viên và chủ công ty (sau khi đã tính toán đến cả cơ cấu chi phí và lợi nhuận/thặng dư cần có). Chúng ta nhìn nguyên tắc này theo sự phù hợp với sự đóng góp của nhân viên đó cho tổ chức.

8. Tập trung hóa

Đây là nguyên tắc thiết yếu của mọi tổ chức và là hệ quả rõ ràng của quá trình cơ cấu. Ngay cả ở trong những tổ chức có cấu trúc phẳng và quyền lực phân hóa (decentralization), quyền hành nói chung vẫn tập trung vào tay một số người mà thôi. Trong những tổ chức kiểu này, việc từng cá nhân được tự do đến đâu và hệ lụy từ việc phân tán quyền hành lớn đến mức nào chưa bao giờ được bỏ khỏi bàn tranh luận. Vậy ta nên tập trung hóa quyền hành vào nhà lãnh đạo, và quyền hạn của mỗi cá nhân sẽ phân hóa thế nào? Điều này tùy thuộc vào nhà lãnh đạo.

9. Nguyên tắc lãnh đạo

Mối quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên cũng như mệnh lệnh từ trên xuống dưới cần được đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, hợp lý, hai bên cùng hiểu.

10. Trật tự

Nói đơn giản, mọi tổ chức nên để cho mỗi nhân viên có chỗ đứng riêng, có bổn phận phù hợp với tổ chức, luôn cảm thấy tự tin và an toàn trong môi trường công ty. Mọi nguyên tắc, luật lệ , hướng dẫn và hành động cần được thể hiện một cách dễ hiểu. Một tổ chức có trật tự sẽ phát triển ổn định chứ không hỗn loạn, khó kiểm soát, gây lo âu cho nhân viên.

11. Sự công bằng

Sự công bằng và công lý nên thấm nhuần vào tư tưởng của tổ chức – cả trong nguyên tắc lẫn hành động. Đó là điểm chính để tổ chức giữ chân người tài, dạy dỗ người kém, hướng mọi người vào mục tiêu chung.

12. Ổn định về nhiệm vụ

Các nhân viên cần có thời gian để thích ứng và thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất. Sự ổn định về nhiệm vụ thúc đẩy lòng trung thành với mục đích và giá trị của tổ chức.

13. Sáng kiến

Ở mọi cấp bậc trong cơ cấu tổ chức, sự nhiệt huyết, nhiệt tình và năng lượng đều đến từ những người có cơ hội thể hiện những sáng kiến cá nhân của mình. Nhiệm vụ của lãnh đạo là nhìn thấy và trao cơ hội cho nhân viên đó phát huy.

14. Tinh thần đoàn kết

Việc xây dựng và duy trì sự hòa hợp giữa các mối quan hệ trong công việc là vô cùng cần thiết. Đó là nghệ thuật, và khi đạt được, tổ chức đó sẽ được trình diễn nhịp nhàng như 1 bản giao hưởng.

(Theo Saga)