Chương trình học ACCA bao gồm 13 môn học, chủ yếu trong 3 lĩnh vực: kế toán, kiểm toán và tài chính. Với mức độ kiến thức chuyên sâu và trải rộng, chương trình giúp học viên nắm vững nền tảng lý thuyết cùng các kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn. Do đó, chứng chỉ ACCA với giá trị được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới luôn tạo được sức hút mạnh mẽ với các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia và công ty kiểm toán nước ngoài.