Dạ được với điều kiện lúc trước anh/chị đã học chương trình Thạc sĩ QTKD. Anh/chị vui lòng nộp lại bảng điểm để bên trường Midwest xem xét và đổi các môn tương đương cho anh/chị và đồng thời sẽ trừ số tiền học phí các môn được miễn giảm cho anh/chị ạ.