Dạ chương trình này là chương trình học từ xa để anh/chị nắm được kiến thức để nâng cao trình độ và giúp cho công việc sau này nên chủ yếu là anh/chị tự nghiên cứu và note lại những câu hỏi hay vấn đề thắc mắc để trao đổi trực tiếp với giảng viên khi học lớp bồi dưỡng chuyên đề.