Dạ bằng do trường Midwest cấp được công nhận quốc tế ạ. Đại học Midwest được kiểm định bởi các tổ chức uy tín của Mỹ như: CHEA – Hội đồng kiểm định giáo dục đại học Hoa Kỳ, USDE – Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ.