Dạ học viên học trực tiếp với trường Đại học Midwest sẽ được trường Midwest cấp bằng nên không thông qua Bộ giáo dục VN.