Bằng của Ontario Canada là văn bằng quốc tế. Được công nhận khi học sinh nộp vào Trường quốc tế tại VN.

Nếu học sinh muốn nộp bằng THPT của Canada vào Trường ĐH công lập tại VN thì cần phải thi như người VN.