Dạ bên em không phải là chương trình liên kết mà là chương trình học trực tuyến, anh/chị sẽ học trực tiếp với Midwest còn viện IBM chỉ là đối tác khoa học của Midwest để hỗ trợ anh/chị trong quá trình học.