Tiếp nối thành công buổi gặp gỡ lần trước giữa Thầy Hiệu trưởng khu vực Châu Á của trường UBIS Thụy Sĩ – TS. Alexander Pulte và Thầy Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sonadezi – ThS. Lưu Phước Dũng, vừa qua ngày 13/10/2016, CEO của trường UBIS Thụy Sĩ – Patrick Faniel đã đến thăm và làm việc cùng Thầy Lưu Phước Dũng. Buổi gặp gỡ được diễn ra thông qua sự kết nối từ Viện IBM – Một tổ chức hiện đang là đối tác khoa học chiến lược của trường UBIS Thụy Sĩ.

Chuyến gặp gỡ lần này một lần nữa đánh dấu sâu hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai trường UBIS Thụy Sĩ và Trường cao đẳng Sonadezi. Mục tiêu giữa các bên là xây dựng mối quan hệ phát triển bền vững để góp phần mang nền tri thức quốc tế đến gần Việt Nam hơn. Thông qua chuyến gặp gỡ lần này đã giúp có cơ hội hiểu rõ hơn về tổ chức, mô hình của các đơn vị. Trường UBIS Thụy Sĩ (University of Business International Management) đạt top 3 trên thế giới về việc đào tạo MBA, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi được biết là một trong 23 thành viên thuộc Tổng công ty Sonadezi tại khu Công nghiệp Biên Hòa 2 và Viện IBM là một tổ chức khoa học với chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh; huấn luyện, bồi dưỡng các chuyên đề về Quản trị kinh doanh và chuyển giao công nghệ.

img_9165

Lãnh đạo giữa các Trường, Tổ chức có buổi trò chuyện thân mật cùng nhau

img_9172

Lãnh đạo Trường Sonadezi giới thiệu về mô hình của Trường

CEO Trường UBIS Thụy Sĩ và Thầy Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sonadezi

CEO Trường UBIS Thụy Sĩ và Thầy Hiệu trưởng Trường cao đẳng Sonadezi

Viện IBM