­
22 04, 2020

TRỢ LÝ CEO

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 20 buổi (3 giờ/buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online [...]

8 05, 2017

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 24 tiết (6 buổi - 3ngày) Hình thức: Public hoặc In-house Training [...]

7 04, 2017

Phong thủy trong điều hành doanh nghiệp

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 2.5-3 tháng Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online qua hệ [...]

7 04, 2017

Nghệ thuật thương lượng và đàm phán

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 2 buổi Hình thức: Lớp học + Tài liệu Online Học phí: 1.800.000 đồng Địa [...]

7 04, 2017

Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 2.5-3 tháng Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online qua hệ [...]