­

Bộ chương trình dành cho Quản lý – Lãnh đạo

22 04, 2020

TRỢ LÝ CEO

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 20 buổi (3 giờ/buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online [...]

14 03, 2018

Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 4 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + Học [...]

14 03, 2018

Kế toán và thuế dành cho Sếp

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 6 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + [...]

14 03, 2018

Phương pháp hướng dẫn, kèm cặp nhân viên

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 4 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + Học [...]

14 03, 2018

Quản lý và phát triển con người

Khai giảng: Đang cập nhật Thời lượng: 4 buổi Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online qua hệ [...]