Chất lượng các trường đều ngang nhau, tuy nhiên trường công không có ký túc xá nên du học nên có thể ở nhà người thân, người dân bản xứ, trường tư có nhiều dịch vụ chăm sóc và quản lý nên phụ huynh sẽ yên tâm hơn khi gởi con đi du học. Văn bằng các trường đều được công nhận như nhau.