Chiến thuật #1: Paraphrase Question

Đây là chiến thuật hay bạn có thể mở rộng câu trả lời của bạn bằng cách sử dụng những cụm từ cùng nghĩa. Paraphrase được sử dụng để tránh việc lặp lại từ trong câu bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa (synonyms) mà vẫn đảm bảo giữ nguyên ý.

Ví dụ:

Question: What kinds of sports do you like to play?

Answer: Well, Football is one of my favourite sports which I ‘m quite interested in playing.

 

Chiến thuật #2: Giải thích lý do tại sao

Nhiều bạn thí sinh nêu ra được quan điểm chính của câu hỏi nhưng lại quên không đưa ra lý do tại sao mình cảm nhận như vậy, hay nghĩ theo cách đó.

Lời khuyên: Bạn hãy cố gắng tưởng tượng như mình là một luật sư. Những luận điểm, hay ý kiến của mình đều phải có tính rõ ràng, logic bằng cách đưa ra sự giải thích cho vấn đề, và cần thiết đưa luôn cả ví dụ. Rõ ràng nếu làm được như vậy, nội dung câu trả lời của bạn có tính thuyết phục cao, chặt chẽ về bố cục và nội dung.

Ví dụ:

Question: What kinds of sports do you like to play?

Answer: Well, Football is one of my favourite sports which I ‘m quite interested in playing. (why?) Because I find that……………. (reason1), besides, ……………..(reason 2)

 

Chiến thuật #3: Đưa ra ví dụ

Có nhiều trường hợp thí sinh không biết lấy ví dụ như thế nào, hoặc không thể nghĩ ra bất cứ ví dụ nào để support cho phẩn giải thích lý do của mình.

Lời khuyên: Có thể bản thân bạn không thể liên tưởng hay nghĩ ra bất cứ ví dụ nào, thì bạn có thể hãy lấy những ví dụ từ những mẩu báo hay những nghiên cứu gần đây nhất.

Ví dụ:

Question : what is the main vehicle in your city?

Answer : I guess motorbike is the most popular one in my city. You know, my city’s transportation system is quite narrow and crowed, so that using motorbike is the most convenient way to travel around my city. For example, a recent survey found that over 70% of people in my Hanoi own a motorbike nowadays.

Viện IBM