Dạ chương trình này là chương trình du học tại chỗ đã được các hiệp hội uy tín của Hoa Kỳ đánh giá về chất lượng nên anh/chị có thể yên tâm về vấn đề này.