Dạ chương trình này là chương trình học online nên anh chị không cần phải đi thực tập ở nước ngoài.