LỚP HỌC THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Hệ thống phòng học được trang bị các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo chất lượng giảng dạy theo chuẩn quốc tế.

IBM hiện đang sở hữu các phòng học có sức chứa phù hợp với từng số lượng học viên hoặc tổ chức lớn:

  • Lớp học dành cho dưới 10 học viên
  • Lớp học dành cho dưới 20 học viên
  • Lớp học dành cho dưới 50 học viên
  • Lớp học dành cho dưới 100 học viên

HÌNH ẢNH