Dạ, bên em không có thi đầu vào mà chỉ xét tuyển thôi ạ.