Dạ thư viện IBM có kho tài liệu song ngữ Việt-Anh với hơn 10,000 ebook để anh/chị có thể tham khảo trong quá trình học tập và làm luận văn.