Dạ điều kiện nhập học là:
Tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành.
Kinh nghiệm làm việc trên 2 năm.
Đạt một trong các tín chỉ tiếng anh sau: TOEIC 630, IELTS 5.5, TOEFL 500 (PBT)/213, (CBT)/70.
Học viên chưa có một trong số các chứng chỉ tiếng Anh trên sẽ bổ sung sau, trong vòng 06 tháng hoặc tham gia lớp ESL để hoàn tất điều đầu vào.