Dạ đối tượng là những người tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành và có kinh nghiệm làm việc 2 năm.