Dạ giảng viên 70% là người Việt có nhiều kinh nghiệm giảng dạy ở các trường ĐH lớn ở VN và 30% giảng viên nước ngoài.