• Sau khi kết thúc HK1 bé có thể chuyển đổi tín chỉ từ học bạ lớp 10,11 để tiếp tục học chương trình của Canada. Số tín chỉ sẽ dựa trên kết quả của Bộ giáo dục quyết định việc nhận bằng THPT hay nhận chứng nhận hoàn thành chương trình 12.
  • Thời gian học dựa vào từng bé, nhưng quy định 1 HK sẽ hoàn thành từ 2-4 tín chỉ.
  • Chương trình 12 là CT Dự bị đại học: giúp học sinh tăng khả năng Tiếng anh học thuật, tìm hiểu được nền tảng ngành nghề sẽ học trong tương lai và được miễn giảm tín chỉ khi lên Đại học. Đặc biệt là điểm cộng khi xin Visa và Học Bổng.