Dạ đây là chương trình học online do Midwest trực tiếp tổ chức & cấp bằng, bằng của Midwest chưa được Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam công nhận.