Chương trình học quốc tế bằng tiếng Anh, bằng cấp đến từ các tổ chức danh tiếng và được công nhận rộng rãi nên yêu cầu đối với sinh viên cũng cao hơn. Tuy nhiên, nếu sinh viên nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ giảng viên và đội ngũ hỗ trợ, chinh phục tấm bằng của OBU và chứng chỉ ACCA là điều hoàn toàn có thể.