Dạ học online là mình trao đổi với 70% là giảng viên người Việt hiện đang giảng dạy tại các trường đại học lớn của VN và 30% là người nước ngoài