Dạ học phí $7,900 là đã bao gồm tài liệu và không phát sinh thêm chi phí khác.