Dạ học phí trọn khóa bên em là 7,900USD, chia làm 04 đợt đóng