Dạ bên em có hệ thống livestream để anh/chị tiện lợi học ở bất cứ đâu. Nếu anh/chị bận không thể học thời gian đó thì bên em có lưu video trên app Mycloud để anh/chị có thể xem lại các bài giảng của giảng viên.