Viện IBM đã phục vụ nhiều học viên đến từ các tổ chức trong và ngoài nước, đa dạng các ngành nghề và quy mô. Sự tin tưởng của các tổ chức đối tác là động lực to lớn giúp IBM không ngừng nỗ lực cống hiến, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho học viên.

KHÁCH HÀNG CỦA IBM

HÌNH ẢNH KHÓA HỌC THỰC TẾ