Dạ được nhưng hơi khó anh/chị phải cố gắng nỗ lực và bên em sẽ hỗ trợ tận tình để anh/chị có thể tốt nghiệp đúng thời hạn.