Dạ chương trình bên em là chương trình thực tiễn để sau khi tốt nghiệp anh/chị có thể áp dụng phát triển công việc hoặc khởi nghiệp.