• Khai giảng: Đang cập nhật 
  • Thời lượng: 12 tiết (8 buổi – 2 ngày)
  • Hình thức: Public hoặc In-house Training
  • Học phí: 4.200.000 đồng
  • Tp. Hồ Chí Minh
  • Bình Dương
  • Vũng Tàu
  • Cần Thơ

Kỹ năng Lập Kế hoạch Tài chính

Tìm kiếm nguồn tài chính, nhà đầu tư, và đối tác cho doanh nghiệp có thể trở nên khó khăn nếu doanh nghiệp không có kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh giúp cho mọi người hiểu thêm về doanh nghiệp từ đó giúp doanh nghiệp huy động tài chính cũng thực hiện những việc cần thiết khác. Xây dựng kế hoạch kinh doanh giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đáng tin cậy.

Việc lập kế hoạch tài chính rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì liên quan tới các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách thức sử dụng các nguồn lực để đạt được các mục tiêu này. Ngoài ra, lập kế hoạch tài chính cũng là phần công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực do cần đến sự tham gia của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp. Kế hoạch tài chính về bản chất là tập hợp các mục tiêu tài chính (định lượng và định tính) và các phương pháp sử dụng các nguồn lực (trong và ngoài doanh nghiệp) nhằm đạt được các mục tiêu đó. Về mặt hình thức, kế hoạch tài chính sẽ là tập hợp của nhiều báo cáo tài chính khác nhau về cách thức lập và mục đích sử dụng. Các báo cáo này thường được trình bày dưới dạng bảng tính, biểu mẫu, sơ đồ… thể hiện các dự đoán, phân tích, đánh giá, kiểm soát toàn bộ các nội dung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể. Thông thường về mặt thời gian người ta thường phân thành 2 loại: Kế hoạch tài chính ngắn hạn (trong vòng 01 năm, nhiều khi thường được xem là Budget tuy về bản chất là không phải) và kế hoạch tài chính dài hạn (từ 3 đến 5 năm trở lên).

Thông qua các nghiên cứu về vai trò và tầm quan trọng của việc hoạch định tài chính tại các doanh nghiệp hiện nay, Viện IBM triển khai chương trình Kỹ năng lập kế hoạch tài chính với những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giàu tính ứng dụng của Giảng viên là các Chuyên gia tư vấn và giảng dạy giàu kinh nghiệm.

Phạm Hữu Ái Quốc (MBA)

Chi Cục Thuế Thuận An,
tỉnh Bình Dương

“Anh chị em cùng tham gia khoá chuyên đề đều đánh giá rất cao hệ thống hỗ trợ học thuật nghiêm túc và chu đáo của Viện IBM. Tuy công việc bận rộn nhưng chúng tôi đều có thể học tập bất cứ lúc nào thuận tiện nhất.”

Trần Thị Thúy Trang (MBA)

Tổng Lãnh Sự Australia,
thành phố Hồ Chí Minh

“Trải nghiệm học tập trong khoá Quản trị Kinh Doanh Quốc tế tại Viện IBM giúp tôi tư duy một cách chủ động hơn và hành động có hệ thống hơn trong công việc. 15 tháng học ở đây trôi qua quá nhanh!”

Trần Thị Thiền Quyên (MBA)

Giám đốc chi nhánh Prudential,
thành phố Vũng Tàu

“Tôi thấy không bao giờ cô độc trong quá trình tìm kiếm tri thức khi học tại Viện IBM. Trong môi trường gắn kết đó, học viên chúng tôi luôn có điều kiện giao lưu, trao đổi ý kiến và quan trọng nhất là luôn có Viện lắng nghe.”

Nguyễn Xuân Cương (MBA)

Cán bộ Quản lý – Hội sở BIDV,
thành phố Hồ Chí Minh

“Tôi hài lòng về mọi phương diện học thuật lẫn dịch vụ của Viện. Có thể nói, từng chuyên đề tại Viện IBM đã giúp tôi theo kịp chương trình Thạc Sĩ mà tôi  đang theo học với người nước ngoài. Xin cảm ơn nhiệt huyết của các thành viên IBM!”