Nhìn vào thành công của những nhà lãnh đạo tài giỏi trên thế giới mọi người đều không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên để có được thành công đó cũng nên biết hầu hết các nhà lãnh đạo chỉ ăn sáng sơ sài, và dành hơn một nửa thời gian làm việc với người khác hơn là xử lý công việc của riêng mình.

Dưới đây là lịch trình một ngày của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới. Hãy tham khảo xem họ sử dụng thời gian mỗi ngày của mình như thế nào:

Basic CMYK

Nguồn: Vietnamworks