Tùy vào kế hoạch tổ chức hằng năm, OBU sẽ có thư mời tham dự lễ tốt nghiệp gửi tới sinh viên.