Dạ mỗi năm trường sẽ tuyển sinh khoảng 04 khóa, mỗi khóa kéo dài khoảng 2-3 tháng tùy số lượng học viên đăng kí.