Dạ nếu anh/chị muốn đi du học thì học phí là 17,820 và chi phí ăn ở đi lại anh/chị tự túc.