• Không. Học phí của bé được chuyển vào tài khoản của trường. Trước khi học bé sẽ được học thử, nên phụ huynh và bé phải quyết định kỹ trước khi đăng ký môn học. Trường và giáo viên luôn có kế hoạch hỗ trợ bé kịp thời để bé có thể hoàn thành môn theo yêu cầu của trường.
  • Sau 1 HK học sinh có thể chuyển qua Canada để được học tập trung bình thường như Du học sinh khác.