Dạ trong trường hợp rớt môn lần 1 thì anh/chị đóng 100USD phí nộp bài lại. Lần 2 thì anh/chị đóng $417 phí học lại môn đó.