Luyện ngữ pháp tiếng Anh không hề đơn giản, ngữ pháp trong IELTS lại chuyên sâu về học thuật nhiều hơn. Viện IBM giới thiệu cho các bạn các tài liệu hữu ích để nắm được kiến thức tổng quát và xây dựng chiến lược luyện tập cho mình nhé.

1. GRAMMAR FOR IELTS

Cuốn này từ CAMBRIDGE của tác giả Diana Hopkins và Pauline Cullen nên hoàn toàn các bạn có thể tin tưởng.

Link sách:

http://www.mediafire.com/…/fdlpd…/Book_Grammar_for_IELTS.pdf

Link Audio:

http://www.mediafire.com/download/f9doaxbvztl5omd/CD.zip

2. NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CƠ BẢN

Tài liệu dễ hiểu, có ví dụ cụ thể để người mất căn bản nhất cũng tự học được.

Link sách:

http://www.mediafire.com/…/Ngu%CC%9B%CC%83_pha%CC%81p_tie%C…

3. FILE TỔNG HỢP CÁC LỖI SAI NGỮ PHÁP PHỔ BIẾN CỦA THẦY SIMON

Link sách:

http://www.mediafire.com/…/…/IELTS_Grammar_-_simon_ielts.pdf

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm các lỗi sai phổ biến trong ngữ pháp tiếng Anh

Sách 1: Common mistakes của Pauline Cullen (INTER)

http://www.mediafire.com/…/Common+Mistakes+at+IELTS+Interme…

Sách 2: Common mistakes của Pauline Cullen (ADVAN)

http://www.mediafire.com/…/Luyenthiielts.net+Common+Mistake…

Sách 3: 100 writing mistakes to avoid

http://www.mediafire.com/…/jzmovfv…/100_Writing_Mistakes.pdf