Giới thiệu phương thức đào tạo của viện IBM

Viện IBM chuyên nghiên cứu chuyên sâu về Quản lý Kinh doanh, Đào tạo Quản trị Kinh Doanh với phương pháp “Tương tác kết hợp” (Interactive Blended Method – IBM). Ngoài ra, chúng tôi còn góp phần phát triển cộng đồng và ngành Quản trị Kinh Doanh của Việt Nam.

Sự khác biệt của viện IBM

1. Xây dựng chương trình thông qua công trình nghiên cứu quốc tế giữ viện IBM và các trường Đại Học quốc tế theo chuẩn Châu Âu.

2. Thực hành – thực hành và thực hành

3. Hệ thống e-college hỗ trợ trước – trong và sau quá trình đào tạo trên lớp

4. Chương trình được nhiều trường đại học uy tín trên thế giới công nhận về chất lượng và chấp nhận chuyển đổi để theo học các chương trình MBA quốc tế.

5. Sử dụng toàn bộ thư viện với hơn 5,000 sách chuyên về quản trị – kinh tế có bản quyền

6. Tham gia hội thảo cùng với các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế.

7. Cơ hội quản bá thương hiệu tổ chức/cá nhân với cộng đồng quốc tế