• Khai giảng: Đang cập nhật
  • Thời lượng: 16 tiết (4 buổi – 2 ngày)
  • Hình thức: Public hoặc In-house Training
  • Học phí: 2.800.000 đồng
  • Tp. Hồ Chí Minh
  • Bình Dương
  • Vũng Tàu
  • Cần Thơ

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THEO QUY TRÌNH

Quản lý nói chung chia làm hai cách: quản lý theo quá trình (Management by process – MBP) và quản lý theo mục tiêu (Management by objectives – MBO). Doanh nghiệp thường chọn 1 trong 2 hay kết hợp cả hai.

Một trong tám nguyên tắc của quản lý chất lượng là quản lý theo quá trình.

Quy trình là từ chung thể hiện các bước thực hiện công việc gì đó được viết lại thành văn bản.

Quá trình là tập hợp các hoạt động biến đầu vào thành đầu ra (sản phẩm/dịch vụ). Có nhiều thành phần tạo thành quá trình. Có thể dùng mô hình 4M + E để mô tả các thành phần của quá trình: Man (Người); Machine (máy móc thiết bị, mở rộng ra là cơ sở hạ tầng); Material (Nguyên vật liệu, mở rộng tất cả những gì cần thiết là đầu vào như thông tin, dịch vụ nhà cung ứng, v.v.); Method (phương pháp thực hiện, mở rộng là công nghệ, kỹ thuật, phương pháp, trình tự thực hiện, chỉ số đánh giá, tài liệu hướng dẫn, v.v.); Envirroment (có nghĩa là môi trường xung quanh tác động đến quá trình hay các yếu tố khách quan). Tất nhiên là bao gồm luôn đầu vào và đầu ra của quá trình.

Đề đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu một cách ổn định, không chỉ kiểm tra sản phẩm đầu cuối mà phải kiểm soát tất cả các yếu tố của quá trình sản phầm dịch vụ đó. Do vậy, quy trình làm việc được viết ra mô tả các bước, năng lực, các quyền hạn trách nhiệm, các tài liệu tham khảo, metrics đánh giá, v.v để đào tạo cho nhiều người, nhiều người thực hiện đúng, được kiểm soát tuân thủ quy trình để đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra như cam kết với khách hàng một cách ổn định (ví dụ FPT cam kết tỷ lệ bàn giao sản phẩm đúng hạn xung quanh 80%). Không quản lý toàn bộ quá trình thực hiện thì khó có thể luôn đạt mức cam kết 80%.

Thông qua các nghiên cứu về vai trò và tầm quan trọng của việc quản lý theo quy trình tại các doanh nghiệp hiện nay, Viện IBM triển khai chương trình Quản lý theo quy trình với những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giàu tính ứng dụng của Giảng viên là các Chuyên gia tư vấn và giảng dạy giàu kinh nghiệm.

Phạm Hữu Ái Quốc (MBA)

Chi Cục Thuế Thuận An,
tỉnh Bình Dương

“Anh chị em cùng tham gia khoá chuyên đề đều đánh giá rất cao hệ thống hỗ trợ học thuật nghiêm túc và chu đáo của Viện IBM. Tuy công việc bận rộn nhưng chúng tôi đều có thể học tập bất cứ lúc nào thuận tiện nhất.”

Trần Thị Thúy Trang (MBA)

Tổng Lãnh Sự Australia,
thành phố Hồ Chí Minh

“Trải nghiệm học tập trong khoá Quản trị Kinh Doanh Quốc tế tại Viện IBM giúp tôi tư duy một cách chủ động hơn và hành động có hệ thống hơn trong công việc. 15 tháng học ở đây trôi qua quá nhanh!”

Trần Thị Thiền Quyên (MBA)

Giám đốc chi nhánh Prudential,
thành phố Vũng Tàu

“Tôi thấy không bao giờ cô độc trong quá trình tìm kiếm tri thức khi học tại Viện IBM. Trong môi trường gắn kết đó, học viên chúng tôi luôn có điều kiện giao lưu, trao đổi ý kiến và quan trọng nhất là luôn có Viện lắng nghe.”

Nguyễn Xuân Cương (MBA)

Cán bộ Quản lý – Hội sở BIDV,
thành phố Hồ Chí Minh

“Tôi hài lòng về mọi phương diện học thuật lẫn dịch vụ của Viện. Có thể nói, từng chuyên đề tại Viện IBM đã giúp tôi theo kịp chương trình Thạc Sĩ mà tôi  đang theo học với người nước ngoài. Xin cảm ơn nhiệt huyết của các thành viên IBM!”