Dạ tài liệu của Midwest hoàn toàn bằng tiếng anh, bên cạnh đó viện IBM còn có một thư viện online có tài liệu song ngữ hỗ trợ anh/chị trong quá trình học và làm luận văn.