Bạn đang phấn đấu tăng cao điểm thi IELTS. Bạn đang cần tìm một bộ tài liệu để rèn luyện thêm cả 4 kỹ năng

Viện IBM xin gợi ý bộ sách Improve your IELTS của Sam McCarter giúp bạn nâng cao kỹ năng cho bài thi IELTS.
Một trong những cuốn sách nằm trong bộ tài liệu đó là :Improve your IELTS – Reading skills là một cuốn sách tuyệt vời cho việc tự học ở nhà cũng như làm giáo trình trên lớp, với sự hướng dẫn cụ thể cho từng bước và đáp án chi tiết.

tai-lieu-ielts-improve_your_ielts_skills_reading

Lý thuyết về các kĩ năng cần thiết cho bài đọc như skimming và scanning được trình bày khoa học dễ hiểu sẽ là một kim chỉ nam cho các bạn đang luyện thi IELTS

Improve your IELTS – Reading Skills là một giáo trình luyện thi IELTS hiệu quả đối với phần thi đọc hiểu trong bài thi IELTS. Thông qua các bài luyện có mục tiêu, quyển sách này phát triển các kỹ năng và vốn từ vựng giúp học viên đạt điểm IELTS cao trong phần thi đọc hiểu.

Quyển sách này bao gồm 10 bài học theo chủ đề. Mỗi bài gồm:

Thực hành luyện kỹ năng

Các bài tập và ví dụ nhằm phát triển các kỹ năng đọc cần thiết đặc biệt là skimming và scanning.

Bài đọc:

Một bài kiểm tra ôn luyện với các câu hỏi theo hình thức của bài thi IELTS

Các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết cho bài thi IELTS :

Thực hành các từ vựng hữu ích cho các bài đọc mang tính học thuật.

Bảng phương pháp làm bài:

Củng cố các điểm chính về cách làm các bài tập đọc hiểu mang tính học thuật.

Phát triển vốn từ:nâng cao vốn từ vựng gồm những dạng động từ, tính từ của từ cũng như cung cấp thêm các từ đồng nghĩa, đảm bảo cho người học chuẩn bị vốn kiến thức kỹ nhất và cảm thấy tự tin hơn khi làm bài thi thật.

Link download: Tài liệu luyện thi IELTS

(theo oxford)