• Liên hệ: (028) 22 468 468 | info@ibm.edu.vn

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh2021-12-13T01:16:47+00:00

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Tầm nhìn: Viện IBM sẽ trở thành một tổ chức đào tạo hàng đầu khu vực trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Sứ mệnh:  “Mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng Doanh nghiệp Việt”

Giá trị cốt lõi:

  • Tâm: Giáo dục bằng sự tôn trọng và trách nhiệm.
  • Trí: Luôn đổi mới và vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại với phương hướng tiếp cận từ thực tiễn.
  • Đức: Chú trọng vào việc xây dựng giá trị nhân bản bền vững trong cộng đồng tri thức.

Hình ảnh Viện IBM

Go to Top