Dạ nếu trường hợp anh/chị yếu tiếng anh vẫn học được. Viện IBM có mở lớp ESL từ cơ bản đến nâng cao để hỗ trợ học viên trong quá trình học MBA.