Sáng ngày 12/01/2017 Viện IBM đã tổ chức buổi hội thảo “TRUST – The toughest leadership challenge?” với sự trình bày của chuyên gia kinh tế, nhà cố vấn của trường Đại học UBIS – David Watkins.

Mr. David Watkins – Một trong những người tiên phong trong lĩnh vực Tư duy & Quản trị của nhà Lãnh đạo với hơn 23 năm kinh nghiệm ở nhiều công